Splošni pogoji poslovanja

Splošni Pogoji poslovanja spletne trgovine  ter spletnega portala TapisArt*
in
prodajno-razstavnega lokala TapisArt, Mateja Fras Gril s.p., Ulica talcev 24, Maribor
 

ter spletnih strani: www.tapisart.eu, www.tapisart.si, www.tapis-art-sp.si, www.preproge.si

* Spletne strani: www.tapisart.eu, www.tapisart.si, www.tapis-art-sp.si, www.preproge.si  so v nadaljevanju opredeljene kot : TapisArt (spletni portal TapisArt).
 

Pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnika.

Logotip in ime TAPIS ART je registrirana blagovna znamka, ki je v lasti TapisArt, ~ Mateja Fras Gril s.p., Ulica talcev 24, Maribor ( v nadaljevanju omenjen kot TapisArt) in je zaščitena kot industrijska lastnina.
 
Vse ostale blagovne znamke, storitvene znamke in blagovna imena, ki se prikazujejo na spletišču, so last njihovih lastnikov.
Spletni portal TapisArt je v lasti TapisArt kot avtorska in intelektualna lastnina in se lahko uporabljajo le s temi splošnimi pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) ter pravnim obvestilom, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev, pri čemer si TapisArt  pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev poslovanja.

Že s samo uporabo spletnega portala TapisArt se predvideva, da je uporabnik oz. obiskovalec spletne strani (v nadaljevanju uporabnik) seznanjen, tako z navedenimi splošnimi pogoji kot z pravnim obvestilom in se z njimi strinja. Uporabnikom svetujemo, da splošne pogoje poslovanja in pravno obvestilo preverijo vsakič, ko se odločijo uporabljati spletni portal TapisArt ter ga uporabljajo skladno s 120 členom veljavnega Obligacijskega zakonika.

Spletni portal TapisArt se trudi biti aktualne ter svojim uporabnikom in kupcem posredovati pravilne podatke in informacije, vendar pa TapisArt ne jamči za točnost objavljenih podatkov in informacij na spletnem portal TapisArt ter tako ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli druge, materialne ali nematerialne, odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini tega spletnega portala. Prav tako TapisArt ni odgovorna za vsebino katerekoli zunanje, druge spletne strani, ki je kakorkoli povezana s spletnimi stranmi spletnega portala TapisArt.

Opredelitev pojmov:

 • ponudnik je  TapisArt, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
 • uporabnik je oseba, ki uporablja spletni portal TapisArt
 • kupec je osebe, ki je opravila naročilo oz.nakup na spletnem portalu TapisArt ali z njeno pomočjo
 • spletna prodajalna je informacijski sistem namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov
 • pogodba je lahko pisna kupoprodajna pogodba ali predračun/faktura, s podpisom pogodbe oz.plačilom predračun/računa je sklenjena pogodba, ki zavezuje ponudnika in kupca skladno z v pogodbi navedenimi pogoji, temi splošnimi pogoji ter tozadevno veljavno zakonodajo.

Naročila in dobavni roki

Spletna prodajalna spletnega portala TapisArt obratuje neprekinjeno razen v primeru tehničnih motenj in nujnih vzdrževalnih del. Naročila kupcev sprejemamo pisno, preko elektronske pošte - neprekinjeno, ter po telefonu 02/332-5354 v času uradnih ur poslovanja razstavno-prodajnega salona. Vsa naročila oddana do 15. ure bodo v primeru, da so izdelki na zalogi odpremljena v roku 2-5 delovnih dni. O predvidenem roku dostave so kupci obveščeni ob potrditvi naročila. Če izdelka ni na zalogi se rok dobave lahko podaljša in se določi sporazumno med strankama na enega izmed naštetih načinov komuniciranja (elektronska pošta, telefaks, telefon). V času uradnih ur poslovanja razstavno-prodajnega salona, je mogoče naročila oddati tudi osebno v razstavno-prodajnem salonu. Čas uradnih ur razstavno-prodajnega salona na Ulici talcev 24, Maribor je objavljen na vhodu v razstavno-prodajni salon.

Cene in način plačila

Vse cene v spletni prodajalni spletnega portala TapisArt in v razstavno-prodajnem salonu so v evrih in vsebujejo DDV - razen, če ob ceni ni posebej označeno, da cena ne vsebuje DDV. Lokacija prevzema je na Ulica talcev 24, Maribor, razen če je ob izdelku(-ih) izrecno označeno lokacija prevzema (fco.) drugje. Cene veljajo do spremembe in jih lahko ponudnik spremeni brez predhodnega obvestila, prav tako ponudnik na rabi navajati razlogov za morebitno spremembo cen.

V spletni prodajalni spletnega portala TapisArt in v razstavno-prodajnem salonu, je mogoče opraviti plačilo izbranega blaga na več načinov, način izbire plačila, je izključna pravica ponudnika:

 • po predračunu (avans)

Pravne in fizične prejmejo predračun, na podlagi katerega potem nakažejo znesek za naročeno blago na naš transakcijski račun. Za izdajo predračuna morajo kupci posredovati vse potrebne informacije, ki jih zahtevamo ob naročilu. Če izdelka ni na zalogi potem je na predračunu naveden tudi rok dobave o katerem sta se stranki prej dogovorili. Predračun se lahko pošlje po pošti, faksu ali elektronski pošti. Predračuni so izstavljeni praviloma v 2 (dveh) dneh od prejema naročila. Predračun je veljaven 5 delovnih dni od dneva izstavitve oz. tako dolgo kot je označeno na predračunu. Na predračunu-ponudbi so navedeni tudi točni plačilni pogoji, v kolikor le-teh ni navedenih, velja, da mora biti opravljeno plačilo najkasneje ob prevzemu blaga!

 • z gotovino po povzetju - velja le za fizične osebe

Pogodbeni partner ponudnika je podjetje TNT, v primeru, da želi kupec dostavo z drugim ponudnikom kot je TNT, mora to sporočiti ob naročilu. Za manjše pošiljke se lahko uporabljajo tudi storitve Pošte Slovenije.

 Na lokaciji Ulica talcev 24 je mogoče opraviti plačilo izbranega blaga na več načinov, način izbire plačila, je izključna pravica ponudnika:

 • z gotovino
 • po predračunu
 • plačilo s plačilnimi oz. kreditnimi karticami, ki so navedene na prodajnem mestu
 • na morebitne druge načine, skladno s pogoji navedenimi na prodajnem mestu

V primeru direktne bremenitve računa (trajnik), si le-to uredi kupec, na osnovi s strani TapisArt dobljene pogodbe in računa,  pri banki kjer ima odprt osebni račun. Za nakupe do vrednosti 2.500,00 €, kupec načeloma ne potrebuje nobenega dokazovanja kreditne sposobnosti napram TapisArt.

Za blago, ki ni na zalogi v skladišču TapisArt in se naroča na zahtevo kupca, velja izključno naročilo in plačilo na osnovi:

 • predračuna (avansa) - ponudbe

Rok plačila ali valuta plačila predračuna, sta označena na predračunu. Rok plačila je tudi rok veljavnosti predračuna ! 
TapisArt, garantira dobavo in navedeno ceno, le v primeru, ko je
100% navedenega zneska »ZA PLAČILO« na predračunu-ponudbi , do dne, ki je naveden kot rok plačila, tudi dejansko knjiženo na TRR TapisArt,

celoten znesek predračuna mora biti poravnan najkasneje ob prevzemu naročenega blaga.

Rok plačila za proračunske uporabnike znaša 30 dni.

ROK DOBAVE se šteje od prejema naročila-plačila predračuna  ter je označen na predračunu!

Nakup darilnih bonov TapisArt

Splošno

Darilni bon je izkazni papir, ki ga ponudnik TapisArt izda proti plačilu v obliki listine.

Izključna pravica ponudnika je oblika in vsebina listine – darilnega bona. Darilni bon se lahko glasi  na denarno vrednost – izključno v € (evrih) ali na točno določeno blago. V primeru , ko se darilni bon glasi na denarno vrednost, ga je TapisArt zavezan sprejeti kot plačilo za blago, ki ga prodaja v prodajno-razstavnem salonu ali na spletnem portalu TapisArt. V primeru , ko se darilni bon glasi na točno določeno blago, ga je TapisArt zavezan sprejeti kot plačilo za blago, v količini, obliki in načinu, kot je navedeno na darilnem bonu.

Gotovinsko izplačilo darilnega bona ni možno, niti delno niti v celoti.

 Nakup darilnega bona

Darilni bon je možno kupiti v prodajno-razstavnem salonu na Ulica talcev 24 v Mariboru in preko spletnega portala TapisArt.
Pri nakupu darilnega bona veljajo enaka določila, kot so navedena v Splošnih pogojih poslovanja, izjema je le vračilo kupljenega darilnega bona.
Vračilo kupljenega darilnega bona, ni možno.

Obveznosti TapisArt

Obveznost TapisArt iz darilnega bona nastane v trenutku, ko kupec darilnega bona - vplača vrednost darilnega bona. Vplačilo vrednosti darilnega bona je možno opraviti na način, kot je objavljen na spletnem portalu TapisArt ali v razstavno prodajnem salonu.

Terjatev iz darilnega bona je vezana na sam papir in gre vsakokratnemu imetniku darilnega bona. Izpolnitev terjatve iz darilnega bona lahko ob predložitvi darilnega bona zahteva njegov prinosnik (imetnik), brez kakršnekoli identifikacije.

Obveznost TapisArt iz darilnega bona preneha s tem, ko ga le-ta sprejme kot plačilo za blago ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov, določenih v teh splošnih pogojih.

Pravice imetnika darilnega bona

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona lahko zahteva prinosnik bona v času veljavnosti darilnega bona v kateremkoli Mobitelovem prodajnem centru. Čas veljavnosti darilnega bona ni omejena.

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona v prodajno-razstavnem salonu na Ulica talcev 24 v Mariboru, zahteva prinosnik tako, da bon predloži TapisArt kot plačilo ob nakupu blaga. Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Bon je unovčljiv le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati.

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona pri nakupu preko spletnega portala TapisArt, zahteva kupec tako, da zahteva izstavitev predračuna. Na osnovi izstavljenega predračuna, pošlje bon na TapisArt kot plačilo za nakup blaga. Stroški in odgovornost pošiljanja bona na TapisArt v celoti in brez omejitev, bremenijo kupca. Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Bon je unovčljiv le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati na TRR TapisArt. TapisArt bo pri pošiljanju blaga ravnal kot je v Splošnih pogojih poslovanja navedeno za plačila po predračunu.

Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

Ostala določila

Na darilnem bonu ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni bon v celoti za neveljavnega.
TapisArt zavrne izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovi, da je darilni bon ponarejen.

Hranjenje poslovne dokumentacije

Vsa relevantna poslovna dokumentacija se hrani v skladu z veljavno zakonodajo pri pogodbenem partnerju za vodenje in spremljanje poslovanja ali v kolikor je to dovoljeno v razstavno-prodajnem lokalu. Dvojnik računa ali kopijo pogodbe, lahko pridobi kupec v skladu z veljavno zakonodajo na osnovi pisne zahteve.

Stroški pošiljanja in pakiranja

Za vse pošiljke posredovane s pomočjo podjetja TNT, kjer je prevzemno mesto Ulica talcev 24, Maribor in dostava na področju Republike Slovenije, veljajo naslednji stroški pošiljanja in pakiranja:

 • za pošiljke skupne bruto teže do 5 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 4,50€ oz. 6,00€ v primeru plačila po povzetju
 • za pošiljke skupne bruto teže do 10 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 5,50€ oz. 7,00€ v primeru plačila po povzetju
 • za pošiljke skupne bruto teže do 20 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 8,50€ oz. 10,00€ v primeru plačila po povzetju
 • za pošiljke skupne bruto teže do 40 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 14,50€ oz. 16,00€ v primeru plačila po povzetju
 • za pošiljke skupne bruto teže do 60 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 18,50€ oz. 20,00€ v primeru plačila po povzetju
 • za pošiljke skupne bruto teže nad 60 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 28,50€ oz. 30,00€ v primeru plačila po povzetju
 • za pošiljke posebnih dimenzij, tež in oblike ter kjer je prevzemno mesto drugje kot na Ulica talcev 24, Maribor ali dostava izven področja Republike Slovenije ali je ponudnik dostave po želji kupca, so stroški pošiljanja in pakiranja, predmet posebne ponudbe –

GARANCIJA IN POOBLAŠČENI SERVISI

Vsi izdelki v prodaji v spletnem portalu TapisArt in v razstavno-prodajnem salonu na Ulica talcev 24, Maribor, imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele v Sloveniji. Za uveljavljanje garancije in servisno vzdrževanje se lahko obrnete na najbližjega pooblaščenega serviserja. Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu, ki je priložen vsakemu izdelku.
TapisArt se bo potrudil, da bo uveljavljanje garancije možno ob izpolnitvi naslednjih minimalnih kriterijev, ki so navedeni na garancijskem listu; velja pa: garancija za vse izdelke je 1 leto, razen za izdelke, kjer ni to drugače definirano.
Garancija praviloma ne velja za: potrošni material, baterije, Ni-Cd, NiMH akumulatorje, žarnice, varovalke, elektronske komponente, itd. Garancijo se uveljavlja s kopijo računa in garancijskim listom. Vse tovarniške okvare in pomanjkljivosti, ki bi nastale v garancijskem roku bodo na servisu odpravili brezplačno. Stroški pošiljanja izdelka v garancijski dobi, na servis, bremenijo kupca, stroški pošiljanja, po odpravi napake v garancijski dobi, pa ponudnika. Stroški pošiljanja izdelka izven garancijske dobe, na servis in po odpravi nazaj h kupcu, bremenijo kupca. Servis za izdelke izven garancije je zagotovljen za obdobje 5 let, če z zakonom ni drugače določeno. Garancija preneha veljati pri:

- okvarah nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile
- če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja.
- pri uporabi izdelka v komercialne, športne ali druge nerekreativne namene - razen ko je na pogodbi to izrecno zapisano
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k izdelku
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- zaradi nespoštovanja garancijskih pogojev

V kolikor želite dodatne informacije v zvezi z garancijo in pooblaščenimi servisi, se lahko obrnete na info@tapisart.eu.

 VRAČILO BLAGA

Kupci, ki blago naročijo preko spletnega portala TapisArt in jim ga dostavimo na dom ali drugo želeno lokacijo, lahko v primeru, da z naročenimi izdelki niso zadovoljni, ali želijo od nakupa iz kakršnegakoli razloga odstopiti, blago vrnejo v roku 15 dni po prevzemu na naslov TapisArt Ulica talcev 24, 2000 Maribor ali nas o tej želji pisno obvestijo v roku 15 dni po prejemu blaga. V slednjem primeru mora kupec najkasneje v naslednjih 15 dneh blago nepoškodovano tudi vrniti.
Vračilo izdelkov, po tem členu, ni mogoče za izdelke, ki jih je TapisArt naročil na osnovi zahteve kupca - izstavljenega predračuna in vsaj delno plačane po predračunu.

Izdelki, ki jih želite vrniti, morajo biti :

1. nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni embalaži.

2. Vračilu obvezno priložite kopijo računa.

Stroški pošiljanja blaga, v vsakem primeru, bremenijo kupca.

V kolikor so na blagu opazni znaki uporabe ali obrabe ali blago ni vrnjeno v originalni embalaži, se za vsak začetni dan, ko TapisArt ni mogel polno in brez kakršnihkoli omejitev razpolagati z blagom, zaračuna dnevna obrabnina v višini 3% od vrednosti blaga z vključenim DDV.

V kolikor je potreben ogled na terenu, ali odvoz blaga s strani www.tapisart.eu, krije vse s tem povezane stroške, kupec (kilometrino, dnevnice, nočnine, transportne stroške, idr.) www.tapisart.eu ima pravico do avansnega plačila v 100% višini predvidenih stroškov. www.tapisart.eu je dolžan v roku 8.dni po opravljeni storitvi, izstaviti kupcu detajlni račun za vse nastale stroške in poračunati avansno predplačilo.

Kupec naročenega blaga pod navedenimi pogoji ne more vrniti v naslednjih primerih:
- če je izdelek naročen na posebno zahtevo kupca na podlagi avansnega predračuna
- če je izdelek narejen po navodilih kupca in/ali je prilagojen njegovim željam oz. potrebam
- če gre za dobavo časopisov, revij in podobnih periodičnih publikacij

Kupnino* vam bomo v roku 15 dni vrnili po poštni nakaznici ali na vaš račun (le tega morate ob vračilu navesti).
* kupnina ne vsebuje stroškov morebitnega pakiranja in pošiljanja: višina vrnjene kupnine se zmanjša za stroške morebitnega pakiranja in pošiljanja, v višini, kot je obračunana na dejanskem računu  !

NAPAKE NA SPLETNI STRANI

Napake na spletnem portalu TapisArt niso izključene. Če je cena izdelka, ki ste ga naročili, napačna, vas bo o tem dejstvu obvestil prodajalec TapisArt in vam ponudil možnost, da izdelek kupite po pravilni ceni, ki vam jo bo tudi navedel. Prav tako bo TapisArt čimprej odpravil napako (če še ni bila odpravljena) in se vam opravičil zanjo. TapisArt izdelka stranki ne bo prodalo po ceni, ki bi bila škodljiva za podjetje, če je bila stranka o tem pravočasno obveščena. Podjetje si pridržuje pravico, da napako popravi v roku treh (3) delovnih dni od dne, ko je bilo o napaki obveščeno.

Fotografije (slike) so simbolične. Barve lahko zaradi tehnično-tehnoloških razlogov odstopajo od originalov. Dimenzije niso proporcionalno primerljive. Fotografije lahko vsebujejo tudi elemente, ki niso predmet osnovne ponudbe (posebna izvedba, opcijska ali dodatna oprema, ipd.) !

 OBVEZNI PODATKI PRI NAROČILU

Poleg podatkov, ki so nujni za dostavo (ime, priimek, točen naslov) je obvezno vpisati tudi pravilno telefonsko številko, s katero preverimo resničnost naročila. Če te številke ni ali je nepravilna smatramo naročilo za neveljavno.

 OSEBNI PODATKI

Osebne podatke, ki nam jih posredujete na spletnem portalu TapisArt, bomo uporabljali izključno za komunikacijo z osebami, ki nam podatke posredujejo. Nikakor jih ne bomo posredovali ali prodali tretjim osebam.

 REKLAMACIJE IN INFORMACIJE

V primeru reklamacije ali potrebe po dodatnih informacijah v zvezi s storitvijo spletnega portala TapisArt pričakujemo vaše sporočilo na naslov info@tapisart.eu.

 

 

V Mariboru, 15.julij 2014

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com